TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Khoacnty

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Chăn nuôi - Thú y được thành lập ngày 10/10/1977, đến năm 2010 sát nhập 01 số ngành của khoa Nông học và đổi tên thành Khoa Kỹ thuật nông nghiệp. Tháng 7/2013 tách khoa Kỹ thuật nông nghiệp thành 2 khoa: Khoa Chăn nuôi - Thú y và Khoa Nông học đến nay đã trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

II. CHỨC NĂNG

1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

4. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa

III. NHIỆM VỤ

* Công tác đào tạo

1. Xây dựng ngành học, môn học; đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch dạy và học trên 4 địa bàn đào tạo theo kế hoạch chung của toàn trường.

2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế thi, quy chế lên lớp của giáo viên và học tập của học sinh sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Quản lý học sinh sinh viên trong suốt quá trình đào tạo bao gồm: Tiếp nhận và tổ chức theo lớp, nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, xét đề nghị cấp học bổng, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học,… theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.

4. Quản lý phân loại giáo viên từng học kỳ và năm học

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

* Công tác nghiên cứu khoa học

1. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ngành Chăn nuôi thú y.

2. Chăm lo công tác biên soạn giáo trình, viết bài giảng của giáo viên.

3. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực nghiệm trong trường nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và lao động sản xuất.

* Công tác lao động sản xuất

1. Quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất trên địa bàn 3 theo kế hoạch của nhà trường giao.

2. Xây dựng các mô hình đào tạo địa bàn 3 phù hợp với điều kiện và khả năng của trường tạo thành các điểm trình diễn, là nơi rèn năng lực thực hành của thầy và trò.

3. Chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên thông qua phát triển sản xuất và bằng các hợp đồng kinh tế đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

* Các mặt công tác khác

1. Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa về mặt tổ chức, giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ công tác.

2. Xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật, công nhận các danh hiệu khoa học đối với cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa.

            3. Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình theo hướng dẫn của Nhà trường và quản lý sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

IV. CƠ CẦU TỔ CHỨC

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong khoa: 11 người, trong đó có 10 cán bộ giảng dạy và 01 cán bộ phòng thí nghiệm.

1. Ban Chủ nhiệm khoa

            Thạc sĩ Đỗ Văn Hiệp                       - Trưởng khoa

            Thạc sĩ Kim Ngọc Hưng                  - Trợ lý Đào tạo

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Vân    - Trợ lý Quản lý HS,SV, Chủ tịch CĐ BP

2. Các Bộ môn trực thuộc

* Bộ môn Chăn nuôi: 08 Giảng viên

            Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Vân         - Trưởng Bộ môn     

            Thạc sĩ Nguyễn Văn Thạch

            Thạc sĩ Vũ Thị Thuận

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà           

            Thạc sĩ Khuất Thị Minh Tú                       

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Vân   

            Thạc sĩ Phùng Huy Thắng

            Thạc sĩ Nguyễn Doãn Tiến

* Bộ môn Thú y: 05 Giảng viên

            Th.S Kim Ngọc Hưng                     - Trưởng Bộ môn

            Thạc sĩ Đinh Tiến Đạt

            Thạc sĩ Đỗ Văn Hiệp

            Thạc sĩ Bùi Văn Tải

            BSTY Nguyễn Thị Minh Trang

* Cán bộ phòng thí nghiệm: 01 chuyên viên

            Nguyễn Thị Thu Hằng

3. Hội đồng khoa học ngành

            Thạc sĩ Đỗ Văn Hiệp                       - Chủ tịch HĐKH ngành

            Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Vân          - Thư ký

            Thạc sĩ Kim Ngọc Hưng                  - Uỷ viên

            Thạc sĩ Bùi Văn Tải                         - Uỷ viên

            Thạc sĩ Nguyễn Doãn Tiến             - Uỷ viên

V. CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

* Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

            Ngành Chăn nuôi

            Ngành Dịch vụ thú y

* Hệ đào tạo: Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chính quy

            Ngành Chăn nuôi

            Ngành Dịch vụ thú y

* Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

            Ngành Chăn nuôi thú y

* Sơ cấp nghề:

            Chăn nuôi thú y

            Kỹ thuật chăn nuôi gia súc

            Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm

            Thú y

VI. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

            1. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục - đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 760 QĐ/TTg, ngày 11/9/2002

            2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trường Cao đẳng kỹ thuật Hà Tây (nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây)  ngày 12/02/2014.

            3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (10/10/1977 - 10/10/2007) theo quyết định số 957  ngày 01/11/2007.          

            4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015 theo Quyết định số 4309/QĐ-UBND, ngày 28/8/2015.

VII. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

GioithieuCNTY2016 1 GioithieuCNTY2016 2

Hoạt động thể thao

GioithieuCNTY2016 3

Hoạt động tổ chức thực tập nghề nghiệp

GioithieuCNTY2016 4 GioithieuCNTY2016 5

Hoạt động dạy nghề

GioithieuCNTY2016 6 GioithieuCNTY2016 7

Hoạt động hỗ trợ sinh viên

GioithieuCNTY2016 8 GioithieuCNTY2016 9

Hoạt động kết nối doanh nghiệp

GioithieuCNTY2016 10 GioithieuCNTY2016 11

Hoạt động tổ chức thi tốt nghiệp

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng làm việc: Phòng 108 - Tầng 1 khu Hiệu Bộ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Địa chỉ: Thôn Xuân Sen - Xã Thuỷ Xuân Tiên - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Tel: (04) 33.721.211 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.