TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2016, tại Hội trường khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý HSSV năm học 2015-2016, đề xuất phương hướng công tác quản lý HSSV năm học 2016-2017.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Thầy Nguyễn Doãn Tiến - phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng nhà trường; Phòng Công tác học sinh sinh viên; Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và hợp tác quốc tế, Trưởng khoa Khoa học cơ bản, đại diện lãnh đạo Ban tuyển sinh, lãnh đạo phòng Quản trị vật tư; Trưởng khoa và toàn bộ giáo viên chủ nhiệm các khoa có học sinh sinh viên.

Hội nghị đã đánh giá tổng kết Chương trình Công tác HSSV của Trường năm học 2015 -2016, trong đó chỉ ra những kết quả đã đạt được cùng những tồn tại hạn chế trên các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên; đổi mới nội dung, phương pháp công tác học sinh sinh viên, đặc biệt đi sâu phân tích, đánh giá việc đổi mới nội dung và phương pháp quản lý học sinh TCCN 3 năm; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên; thực hiện chế độ chính sách và hoạt động hỗ trợ người học; công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi,… và một số nội dung khác có liên quan và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học sinh sinh viên trong năm học 2016 – 2017.

HNtongketCTQLHSSV2016 1

Đồng chí Hoàng Thị Hằng – Phó Trưởng phòng Công tác HSSV báo cáo kết quả Công tác HSSV năm học 2015 – 2016

Đã có tổng số 10 lượt ý kiến tham luận, các ý kiến tham luận của các đơn vị, cá nhân tham dự hội nghị tập trung trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách cho HSSV góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho HSSV đáp ứng nhu cầu xã hội. Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi về tình hình công tác quản lý HSSV, công tác giáo dục ý thức đạo đức cho học sinh sinh viên cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Trong đó, hội nghị đặc biệt quan tâm đến việc quản lý và giáo dục học sinh TCCN 3 năm, làm thế nào để nâng cao ý thức, đạo đức và kết quả học tập cho học sinh TCCN 3 năm.Trên cơ sở đó, hội nghị cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để có thể tăng cường hiệu quả quản lý HSSV nhà trường góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho HSSV như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV; giáo viên chủ nhiệm tăng cường giám sát, đôn đốc, gần gũi với HSSV, có những biện pháp cụ thể để cảm hóa các học sinh cá biệt; tăng cường quản lý HSSV ra vào trường trong giờ hành chính; nâng cao chất lượng các giờ sinh hoạt,…

Một số hình ảnh các đồng chí tham luận tại hội nghị

HNtongketCTQLHSSV2016 2

Đồng chí Nguyễn Huy Lương – Giáo viên chủ nhiệm

HNtongketCTQLHSSV2016 3

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ - Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản

HNtongketCTQLHSSV2016 4

Đồng chí Hoàng Nguyễn Anh – Giáo viên chủ nhiệm

HNtongketCTQLHSSV2016 5

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Vân – Trợ lý QLHSSV khoa CNTY

HNtongketCTQLHSSV2016 6

Đồng chí Đỗ Thị Thủy – Giáo viên chủ nhiệm

HNtongketCTQLHSSV2016 7

Đồng chí Bùi Minh Sơn – Phó Trưởng phòng Quản trị vật tư

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến ghi nhận những kết quả của nhà trường đã đạt được về công tác học sinh sinh viên; nêu lên một số nội dung trọng tâm nhà trường cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm học tới. Nhà trường sẽ tiếp thu các ý kiến có tinh thần xây dựng, sâu sắc trong các bài tham luận cũng như những ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng chí khẳng định, công tác quản lý học sinh, sinh viên là một mặt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Đặc biệt, đối với đối tượng học sinh hệ TCCN 3 năm thì công tác Quản lý học sinh được coi là vấn đề then chốt có tính quyết định đến việc giáo dục ý thức, nâng cao kết quả học tập của các em học sinh.

HNtongketCTQLHSSV2016 8

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Qua đó, đồng chí Nguyễn Doãn Tiến đã phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện: Giao cho phòng Công tác HSSV lĩnh hội các ý kiến phát biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học 2015 – 2016 và đề xuất phương hướng Công tác HSSV năm học 2016 – 2017 đạt hiệu quả cao; xây dựng kế hoạch quản lý hiệu quả HSSV, trong đó cần chú trọng đến việc quản lý học sinh hệ TCCN 3 năm; Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Trường, giữa nhà trường với các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên; tổ chức tốt các hoạt động phong trào học sinh sinh viên; giữ vững an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, v.v..góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của nhà trường.

                                                                        Bài và ảnh: Đỗ Thị Thủy