TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thông báo Quyết định tặng danh hiệu thi đua cho HSSV kỳ 2 khóa 33, 34;  Quyết định tặng danh hiệu thi đua cho HSSV khóa 33, 34 năm học 2012 - 2013 và Quyết định cấp học bổng kỳ 2 khóa 33, 34 năm học 2012 - 2013

Chi tiết xem file đính kèm:

Quyết định cấp học bổng kỳ 2 khóa 33,34;

Quyết định tặng danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013 cho HSSV;

Quyết định tặng danh hiệu thi đua cho HSSV kỳ 2 khóa 33, 34

Danh sách thi đua kỳ 2