TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

 

STT

Họ và Tên

Lớp

Đối tượng

Điểm học tập

Điểm RL

1

Nguyễn Thị Diệu

KT7A

Hộ nghèo

7.57

85

2

Trần Thị Liên

KT7B

Hộ nghèo

8.27

100

3

Phùng Thị Thùy

KT7B

Hộ nghèo

7.08

80

4

Lê Thị Mai Hiên

KT7B

Hộ nghèo

7.24

85

5

Nguyễn Thị Sao Mai

TCKT 7

Hộ nghèo

7.40

85

6

Bùi Văn Hóa

BVTV 3

Hộ nghèo

7.07

84

7

Lý Văn Trung

BVTV 3

Hộ nghèo

8.12

72

8

Bùi Hồng Thêm

Kế toán 7 B

Hộ nghèo

6.57

80

9

Trần Thi Hồng Hạnh

CNTP 11

Sinh viên khuyết tật

   

10

Lê Thị Hảo Nhân

CNTP 11

Con thương binh

6.08

84

11

Nguyễn Thị Hà Trang

CNTP 12

Hộ nghèo

6.89

85

12

Lê Thị Thủy

CNTP 12

Hộ nghèo

7.04

84

13

Lê Kim Quý

Tiếng Anh 6

Hộ nghèo

7.86

87

14

Nguyễn Thị Thơm

Tiếng Anh 7

Con thương binh

7.17

88

15

Đỗ Thị Bình

CNKTMT 3

Hộ nghèo

7.57

91

16

Dương Văn Điệp

CNKTMT 3

Hộ nghèo

6.50

90

17

Hoàng Duy Thông

CNKTMT 3

Con thương binh

7.40

75

18

Phan Thị Quý

CNKTMT 3

Con thương binh

7.34

89

19

Hà Tuấn Vũ

QLĐ Đ 18

Con bệnh binh

6.75

85

20

Bùi Văn Thạo

QTKD 7A

Hộ nghèo

6.74

86

21

Phạm Thị Yến

QTKD 7A

Hộ nghèo

6.64

82

22

Đỗ Thị Lệ Giang

QTKD 8

Hộ nghèo

6.64

97

( Danh sách có 22 sinh viên )

Ngày  07 tháng 10 năm 2013

Người tổng hợp

(Đã ký)

Nguyễn Huy Lương