TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thông báo bảng tổng hợp thi đua và dự thảo xét cấp học bổng của khóa 36 và hệ trung cấp chuyên nghiệp học kỳ 1 năm học 2013 - 2014. Đề nghị học sinh, sinh viên kiểm tra và đối chiếu với kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2013 - 2014, nếu có gì thắc mắc phản ánh ngay cho khoa chủ quản

Chi tiết xem file đính kèm tại đây