TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

          Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tặng danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2012 - 2013 cho các tập thể lớp và các HSSV. trong đó danh hiệu tập thể là 11 TT Trong đó: TT “ Xuất sắc” 02; TT “ Tiến tiến” 09, danh hiệu cá nhân: 513 HSSV trong đó: Loại “Xuất sắc” 05 HSSV; Loại “ Giỏi” 144 HSSV; Loại “Khá” 364 HSSV. 

 

- Xem chi tiết quyết định số 219/QĐ/KT-CĐCĐHT tại đây

- Xem danh sách thi đua tại đây: Danh sach thi dua.xls