TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây cấp học bổng cho 111 Học sinh, Sinh viên học kỳ I năm học 2012 - 2013 thuộc các khoa: Công nghệ kỹ thuật, Tài nguyên môi trường, Kế toán Tài chính, Kỹ thuật nông nghiệp, Ngoại Ngữ, Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm

 

- Xem chi tiết quyết định số 220/QĐ/HB-CĐCĐHT tại đây

- Xem danh sách sinh viên được nhận học bổng tại đây: danh sach hoc bong.xls