TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Phòng Kế toán- Tài chính thông báo cho học sinh sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí theo quyết định số 590/QĐ-CĐCĐHT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc xét miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên năm học 2013-2014 về phòng 103 (Phòng Kế toán – Tài chính) nhận lại số tiền học phí đã nộp theo quy định.

Thời gian làm việc từ  Thứ 4 ngày 01/4/2015 đến Thứ 6 ngày 03/4/2015:

- Buổi  sáng: từ 8h đến 11 h

- Buổi chiều: Từ 2h đến 4h30

 Khi đến nhận tiền đề nghị học sinh sinh viên mang theo những giấy tờ sau đây:

  1. Thẻ học sinh sinh viên và chứng minh thư nhân dân (trường hợp mất thẻ sinh viên phải làm giấy cam đoan xác nhận của khoa);
  2. Đơn xin hoàn trả học phí, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và Trưởng khoa nơi tham gia học tập trong thời gian được xét miễn giảm học phí.

Trường hợp sinh viên không đến nhận tiền được thì người đến nhận tiền hộ phải có giấy ủy quyền được xác nhận bởi UBND xã (phường) nơi cư trú,  chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền và đơn xin hoàn trả học phí có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và trưởng khoa nơi đã tham gia học tập trong thời gian được xét miễn giảm học phí.

Trong thời gian hoàn trả học phí có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng Kế toán – Tài chính, gặp Bà Vũ Thị Kim Anh, số điện thoại 0433.724.803.  

Ghi chú: Có thể xem Thông báo, danh sách và mẫu đơn theo file đính kèm phía dưới

STT

Tên văn bản

Download

1

Thông báo về việc hoàn trả tiền học phí cho các đối tượng

 thuộc diện được xét miễn, giảm học phí năm học 2013-2014

 download

2

Danh sách HSSV được xét miễn, giảm học phí năm học 2014 - 2015

download

3

Mẫu đơn xin hoàn trả học phí

download