TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Phòng đào tạo trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thông báo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

STT

Chuẩn đầu ra ngành

Tải về/ xem

1

Ngành Chăn nuôi

Tải về

2

Ngành Dịch vụ thú y

Tải về

3

Ngành Khoa học cây trồng

Tải về

4

Ngành Bảo vệ thực vật

Tải về

5

Ngành Lâm nghiệp

Tải về

6

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Tải về

7

Ngành Quản lý đất đai

Tải về

8

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Tải về

9

Ngành Quản trị kinh doanh

Tải về

10

Ngành Kế toán

Tải về

11

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Tải về

12

Ngành Công nghệ thông tin

Tải về

13

Ngành Tin học ứng dụng

Tải về

14

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Tải về

15

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tải về

16

Ngành Công nghệ thực phẩm

Tải về

17

Ngành Công nghệ sinh học

Tải về

18

Ngành Tiếng anh

Tải về