TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Để công tác quản lý khoa học, hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, Đảng ủy, Ban Giám Hiệu đã thống nhất chủ trương áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên cơ sở tích hợp 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT.

Xem thêm: ISO 9001:2008

Với mục đích chứng minh khả năng quản lý, tổ chức và thực hiện một cách ổn định và có hệ thống các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhằm tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời mong muốn đáp ứng và không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong công tác đào tạo, Đảng ủy, ban giám hiệu trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã thống nhất chủ trương áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên cơ sở tích hợp 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT.

Xem thêm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đón nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu...

Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây công khai Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng trường Cao đẳng 

chi tiết báo cáo xem file đính kèm tại đây