TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế.

I. KHÁI QUÁT HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Hội sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập từ 14/3/1991 trải qua 24 năm xây dựng và phát triển vững mạnh. Hiện nay, Hội sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã có 18 chi hội trực thuộc.

II. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

- UBND huyện Chương Mỹ tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Chuowmg Mỹ năm 2000 – 2004.

- Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2002 – 2005.

- Trung ương Hội sinh viên Việt nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và thực hiện chiến dịch hè 2006.

- Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2006 – 2007.

- Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2005 – 2008.

- Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2010 - 2013.

- Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015.

III. TỔ CHỨC CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

3.1. BCH Hội Sinh viên trường khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2018 gồm 15 đồng chí:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Kim Ngọc Hưng

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Chủ tịch

2

Vũ Trường Giang

Phòng Quản trị vật tư

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Tiến Khánh

Công nghệ thực phẩm 14

Phó chủ tịch

4

Ngô Văn Giới

Điện tử 8

Ủy viên BTK

5

Nghiêm Thị Ngọc

Dịch vụ thú y 9A

Ủy viên BTK

6

Tạ Hải Yến

Kế toán 10

Ủy viên BCH

7

Nguyễn Thị Hiền

Công nghệ thực phẩm 13

Ủy viên BCH

8

Đỗ Thị Hồng Tuyết

Dịch vụ thú y 8

Ủy viên BCH

9

Bùi Thúy Chiều

Khoa học cây trồng 36

Ủy viên BCH

10

Đỗ Thị Thu Thảo

Kế toán 10

Ủy viên BCH

11

Vũ Thu Huyền

Quản lý đất đai 21

Ủy viên BCH

12

Lý Văn Việt

Dịch vụ thú y 9B

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Tuấn Anh

K38A

Ủy viên BCH

14

Phạm Văn Tốt

K38B

Ủy viên BCH

15

Phùng Ngọc Anh

K38C

Ủy viên BCH

3.2. Ban Thư ký Hội sinh viên trường khóa XII gồm 05 đồng chí:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Kim Ngọc Hưng

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Chủ tịch

2

Vũ Trường Giang

Phòng Quản trị vật tư

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Tiến Khánh

Công nghệ thực phẩm 14

Phó chủ tịch

4

Ngô Văn Giới

Điện tử 8

Ủy viên BTK

5

Nghiêm Thị Ngọc

Dịch vụ thú y 9A

Ủy viên BTK

3.3. Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường khóa XII gồm 03 đồng chí:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Vũ Trường Giang

Phòng Quản trị vật tư

Trưởng ban

2

Trần Thanh Huyền

Kế toán 9

Ủy viên

3

Trần Kim Trưởng

Dịch vụ thú y 9B

Ủy viên

3.4. Chủ tịch Hội sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây qua các thời kỳ

STT

Họ và tên

Giai đoạn

1

Nguyễn Văn Toán

1991 – 1992

2

Chu Minh Đức

1992 – 1993

3

Hà Tuấn Linh

1993 – 1994

4

Nguyễn Văn Thảo

1994 – 1995

5

Nguyễn Doãn Tiến

1995 – 1996

6

Nguyễn Văn Tiến

1996 – 1997

7

Đỗ Văn Lợi

1997 – 1998

8

Nguyễn Hoàng Hà

1998 – 1999

9

Hoàng Đình Tráng

1999 – 2001

10

Đặng Trần Thắng

2001 – 2002

11

Trịnh Văn Đức

2002 – 2003

12

Dương Trà Giang

2003 – 2005

13

Đỗ Văn Hiệp

2005 – 2010

14

Hoàng Thị Hằng

2010 – 2013

15

Kim Ngọc Hưng

2013 đến nay