TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Ngày 20/6/2013 Hiệp hội các trường cao dẳng cộng đồng phát triển quốc tế Hoa Kỳ (CCID) đăng hoạt động của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trên Tạp Chí Mùa Xuân 2013 (nhà trường đã tham gia viết bài cho tạp chí và được CCID kiểm duyệt và chính thức chấp nhận)

Xem thêm: Bài viết Công tác hợp tác quốc tế của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được đăng trên tạp chí...

- Đối tượng: sinh viên nam năm cuối (ưu tiên vừa tốt nghiệp 2012-2013)thuộc các khoa: Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế - QTKD và Kế toán -Tài chính.

Xem thêm: Tuyển 10 sinh viên đi thực hành nông nghiệp tại Israel năm 2013 - 2014