TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thông báo kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp khóa 33 hệ Cao đẳng chính quy và khóa 5 hệ liên thông TCCN lên Cao đẳng

I – Mục đích

Tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp khóa 33 niên khóa 2010 – 2013 hệ Cao đẳng chính quy và khóa 5 niên khóa 2011 – 2013 hệ Liên thông TCCN lên Cao đẳng nhằm động viên và tôn vinh thành tích, kết quả của giảng viên, CBCNV và sinh viên đã đạt được trong khóa học.

II – Yêu cầu

Cán bộ, giảng viên và sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ; Trang phục gọn gàng, lịch sự.

III – Thành phần

1. Ban giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Trợ lý đào tạo, giáo viên chủ nhiệm các khoa chuyên ngành; Trợ lý, nhân viên nghiệp vụ các phòng có liên quan.

2. Toàn thể sinh viên khóa 33 hệ Cao đẳng chính quy và sinh viên khóa 5 hệ Liên thông TCCN lên Cao đẳng.

IV – Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2013.

2. Địa điểm: Hội trường đa năng

V – Tổ chức thực hiện

TT

Nội dung

Người thực hiện

1

Khai mạc, giới thiệu đại biểu

Trưởng phòng đào tạo

3

Đọc các quyết định công nhận tốt nghiệp

TP Đào tạo

3

Đọc các quyết định khen thưởng

TP công tác SVHS

4

Phát biểu của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

5

Phát biểu của đại diện sinh viên

Sinh viên

6

Trao phần thưởng

Ban giám hiệu

7

Trao bằng tốt nghiệp

Ban giám hiệu + các khoa

8

Bế mạc

Phòng Đào tạo

VI – Triển khai thực hiện

- Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị trang trí khánh tiết, loa đài, bàn ghế, nước uống…

- Phòng Quản trị - Vật tư chuẩn bị hội trường, điện…

- Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị bằng tốt nghiệp.

- Phòng Công tác SVHS chuẩn bị hồ sơ sinh viên, trang phục cử nhân.

- Các khoa chịu trách nhiệm thông báo đến các sinh viên tốt nghiệp khóa 33 hệ Cao đẳng chính quy và khóa 5 hệ Liên thông TCCN lên CĐ kế hoạch này.

Chi tiết kế hoạch phát bằng tốt nghiệp xem file đính kèm tại đây