TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

I . Chức năng

Trung tâm Thông tin Thư viện có chức năng giữ gìn, thu thập, cung cấp các loại tài liệu nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và học viên các ngành đào tạo; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực và đất nước;

II. Nhiệm vụ

 1. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin thư viện điện tử của Nhà trường; 

 2. Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc ngày càng hiện đại, văn minh, lịch sự;

 3. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: Bổ sung, tiếp nhận, trao đổi các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên internet ... nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu      khoa học;

4. Tổ chức, quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ ;

 5. Tổ chức, quản lý, lưu trữ và bảo quản các kho sách, báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định;

6. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu;

7. Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện;

8. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện , thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường;

9. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường;

10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

III. Quy mô Thư viện

1. Phòng chủ nhiệm thư viện

2. Phòng xử lý nghiệp vụ

3. Phòng Tra cứu thông tin

          Với 20 máy tính được nối mạng internet tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, nghiên cứu, học tập cho toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

4. Phòng mượn tổng hợp

          Với hơn 1600 đầu sách, hơn 18.000 tài liệu các loại, chủ yếu là sách phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập.

5. Phòng đọc mở tổng hợp

          Phòng đọc mở với hơn 1600 đầu sách, hơn 3000 tài liệu các loại, gần 20 đầu báo, tạp chí.

          Hơn 200 chỗ ngồi tiện nghi, thoáng mát, yên tĩnh; cán bộ Thư viện phục vụ tận tình, chu đáo cho mọi đối tượng bạn đọc.