TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây luôn quan tâm đến việc mở rộng mối quan hệ, tăng cường giao lưu, trao đổi với các cơ sở giáo dục, đào tạo đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Xem thêm: Đón tiếp và làm việc với đại biểu trường Cao đẳng Cộng đồng Richland

Thực hiện kế hoạch số 309/KH-BCH ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Chương Mỹ, ngày 01 tháng 03 năm 2017, tạikhu Văn hóa - Thể thao Trung tâm huyện, Lễ Ra quân huấn luyện quân sự năm 2017 đã được Ban CHQS huyện tổ chức.

Xem thêm: Ban CHQS Trường Cao đẳng Cộng đồng tham gia Lễ ra quân huấn luyện quân sự huyện năm 2017.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây liên kết với trường Đại học Nông lâm thái nguyên tuyển sinh thạc sĩ năm 2017

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2017