TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Ngày 15 tháng 01 năm 2017, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, chuyên đề toàn khóa “Nhưng nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

Xem thêm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị hoc tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4...

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Nhà trường năm 2016 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Sáng ngày 14/01/2017 tại hội trường B2 đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016

Xem thêm: Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016

Quý IV năm 2016, Ban điều phối Chương trình 02-CTr/TU Thành uỷ Hà Nội - Ban Điều phối Nông thôn mới đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp huyện và cấp xã trên địa bàn các huyện và thị xã của Thành phố.

Xem thêm: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tích cực tham gia Chương trình 02-Ctr/TU về “Phát triển nông...

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017.

Xem thêm: Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017

Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2016 tại trụ sở Trung đoàn 88, Tiểu cụm địa bàn Đồng Tiên đã tổ chức Hội nghị  tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Xem thêm: Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng địa bàn an toàn năm 2016 của Tiểu cụm Đồng Tiên

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 07/12/2016, Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Xem thêm: Hội nghị tuyên truyền 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Thực hiện Kế hoạch năm học, ngày 03/12/2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 39 và học sinh hệ TCCN 3 năm Khóa 3.

Xem thêm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa mới.

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm 2017 .

Xem thêm: Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 và phương hướng tuyển sinh năm 2017.

Nhằm tôn vinh các nhà giáo và khơi dậy truyền thống“Tôn sư trọng đạo”, chùm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được Đoàn thanh niên (ĐTN) trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức.

Xem thêm: Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo...