TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Chúng tôi tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây nội dung Một số vấn đề trong triển khai Phương pháp làm việc nhóm trong đào tạo người học nghề. Đây là nội dung được chúng tôi dịch từ bản gốc tiếng Anh “Working in groups” (Phương pháp Làm việc nhóm/thảo luận nhóm) được trích từ cuốn The Art of Teaching Adults-How to become an exceptional instructor & facilitator (Nghệ thuật dạy cho người lớn tuổi-Làm thế nào để trở thành Người thầy và Người hướng dẫn xuất sắc), của tác giả Peter Renner, tái bản năm 2003.

Dưới đây là nội dung.

Kỹ thuật Báo cáo.

- Không phải tất cả thư ký của các nhóm đều cần thiết phải báo cáo lần lượt, mà chỉ bổ sung  những nội dung khác với những người báo cáo trước. Công việc này làm giảm thiểu sự lặp lại các nội dung báo cáo, và làm tăng cường khuyến khích sự tham gia nhiệt tình của các thành viên lần sau khi bạn cần lớp làm việc nhóm.

- Nếu như nhiệm vụ của nhóm liên quan đến xây dựng danh mục nội dung công việc nào đó, hãy nói với các nhóm trước hết thu thập các ý kiến của nhóm mình, sau đó là xếp các mục thu được theo một thứ tự nhất định – chẳng hạn như theo mức độ quan trọng hay mức độ cần thiết. Việc sắp xếp thứ tự đó sẽ làm đơn giản hoá quá trình báo cáo kết quả và lập kế hoạch hành động sau này.

- Hãy nói với các thư ký chỉ báo cáo một điểm/mục nào đó thôi. Việc này sẽ giúp tránh được tình huống nhóm trước báo cáo quá nhiều thông tin, đồng thời đề phòng các nhóm khác không được đóng góp.

- Hãy nói các thư ký treo lên tường các kết quả bên cạnh nhau. Sau đó nói với các thư ký báo cáo kết quả nhóm mình một cách vắn tắt, hoặc có thể bổ sung chi tiết khi cần thiết, và trả lời các câu hỏi từ các người nghe. Điều khiển công việc này là khá vất vả. Cần nói với thư ký bỏ qua các mục đã được đề cập. Như vậy, bạn đóng vai trò tư vấn quá trình này và để các nhóm tự triển khai công việc của mình.

- Nhắc các nhóm bổ sung thông tin từ nhóm khác. Thay vì làm chung cả lớp (đặc biệt trong trường hợp lớp đông), nói với các thành viên của mỗi nhóm đi lần lượt các kết quả của các nhóm khác; đồng thời mỗi nhóm cử lại một người để giải thích kết quả khi được yêu cầu. Sau khi các thành viên đã kiểm tra/thu thập xong danh mục kết quả từ nhóm khác, họ quay lại với nhóm của mình. Ở đó, họ sẽ báo cáo lại một cách vắn tắt cho nhóm của mình những gì mình vừa thu được từ nhóm khác, sau đó họ có thể bổ sung bất kỳ thay đổi nào đó đối với nhóm của mình. Tuy nhiên, nên yêu cầu báo cáo bổ sung những gì thu được có ý nghĩa.

Số lượng người của nhóm.

Nói với các thành viên tự sắp xếp thành các nhóm nhỏ. Công việc này được cho là không khó, nhưng một số thành viên mới tham gia có thể còn rụt rè hay ngại ngùng. Tuy nhiên, nếu được xử lý một cách linh hoạt thì hoạt động nhóm nhỏ sẽ thu được kết quả tốt nhờ việc tham gia đóng góp của tất cả các thành viên.

Hoạt động nhóm nhỏ tạo nên nhiều lợi thế. Các bài giảng và các hoạt động lấy thầy/người hướng dẫn làm trung tâm thì người học thường bị động. Công việc hoạt động nhóm nhỏ khuyến khích sự cam kết và tham gia tích cực của các thành viên. Trong các nhóm nhỏ, các thành viên có ít cơ hội để ‘’trốn việc’’ hay không tập trung vào chủ đề công việc.

Các nhà nghiên cứu đã thấy rằng các thành viên tham gia trong nhóm nhỏ có xu hướng đóng góp ý kiến nhiều hơn trong nhóm lớn; trong khi đó, trong các nhóm lớn, mọi người cảm thấy đôi chút hoặc không có trách nhiệm cá nhân đối với kết quả chung; và sự tham gia công việc trong nhóm nhỏ của các thành viên tích cực và hiệu quả hơn.

  • Nhóm 2 người.

Cỡ nhóm này thường chỉ làm việc với những hiểu nhau và tin cậy lẫn nhau. Trong công việc, họ thường có trách nhiệm cụ thể với nhau, tránh được những diễn đạt không đồng tình hoặc đối lập nhau để điều chỉnh sự thể hiện không phù hợp của người kia. Nếu một thành viên rút đi, hoạt động nhóm sẽ hết hiệu lực.

  • Nhóm ba người.

Đây là nhóm nhỏ nhất khi nhóm 2 người có thêm một người khác hiểu và muốn tham gia nhóm; nhóm có thể vẫn tiếp tục hoạt động như nhóm 2 người khi một thành viên rút lui hoặc không hợp tác. Trong nhóm 3 người, những ý kiến sáng tạo và đổi mới thường nảy sinh nhiều hơn đối với nhóm 2 người.

  • Nhóm từ 2-5 người (Nhóm nhỏ).

Từ các tiêu chí theo dõi thấy rằng đây là nhóm lý tưởng nhất trong hoạt động nhóm.

  • Nhóm 6-10 người (Nhóm trung bình).

Qua nhiều quan sát, khi một nhóm nhiều hơn 5 thành viên sẽ có xu hướng tụ tập thành nhóm phụ nhỏ hơn, nói chuyện phiếm không tập trung vào nhiệm vụ công việc. Các thành viên sau đó lại phàn nàn là thiếu hợp tác, ít cơ hội đưa ra ý kiến và sử dụng thời gian kém hiệu quả. Kết quả thảo luận thường theo chiều hướng nghèo nàn thông tin.

Tương tác và quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên thường khó khăn nếu nhóm có nhiều hơn 8 người. Khi đó các cá nhân thường không nêu ý kiến và không quan tâm đến kết quả hoạt động chung của nhóm.

Động lực của nhóm nhỏ.

Ông M. E. Shaw, sau khi nghiên cứu nghiên cứu hành vi trong hoạt động nhóm nhỏ đã đưa ra các báo cáo sau đây:

  • Sắp xếp chỗ ngồi.

Những người ngồi bên cạnh người đối diện thường trao đổi với nhau nhiều hơn những người ngồi ở bất kì vị trí nào khác.

  • Hình dáng của bàn.

Biểu hiện thú vị đã được quan sát với bàn kiểu hình chữ nhật. Những người ngồi cạnh góc bàn thường tham gia tích cực hơn những người khác trong nhóm.

  • Tương tác bằng mắt.

Khả năng có tương tác bằng mắt với các thành viên có xu thế tăng lên trong hoạt động nhóm, không kể đến khoảng cách chỗ ngồi. Phụ nữ thường giao tiếp bằng mắt thường xuyên hơn đàn ông.

  • Vai trò lãnh đạo.

Khả năng xuất hiện một người lãnh đạo nhóm sẽ tăng lên khi số lượng người trong nhóm tăng lên. Những cá nhân có các kĩ năng đặc biệt liên quan đến công việc của nhóm thường có biểu hiện năng động hơn trong nhóm, đóng góp nhiều hơn đối với công việc, và có ảnh hưởng nhiều hơn đối với các quyết định của nhóm. Nếu trong nhóm có thành viên nào đó với biểu hiện nóng vội hay lo lắng sẽ thường cản trở hoạt động chung của nhóm. Bạn cần điều chỉnh và động viên để thành viên đó chủ động tham gia đóng góp cho hoạt động của nhóm.

  • Tuổi tác.

Thông thường, sự tham gia hoạt động xã hội tăng lên khi tuổi tác tăng lên và kinh nghiệm được tích luỹ. Người lãnh đạo thường là người nhiều tuổi hơn các thành viên khác trong nhóm. Ngoài ra, có một chút xu hướng trở thành lãnh đạo nhóm đối với các cá nhân có thể chất tốt hơn trong nhóm./.

Người dịch: Văn Thạch