TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

khoaTNMT

Khoa Tài nguyên môi trường là đơn vị thuộc trường CĐCĐ Hà Tây, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực quản lý và nghiệp vụ chuyên môn thuộc các ngành: Quản lý đất đai và Công nghệ kỹ thuật môi trường; đáp ứng mọi nhu cầu học tập nâng cao trình độ và phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng; là nơi liên kết đào tạo và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong công tác quản lý và tổ chức sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường.

1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU

1.1 Sứ mạng

          Khoa Tài nguyên môi trường là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực quản lý và nghiệp vụ chuyên môn thuộc các ngành: Quản lý đất đai và Môi trường; đáp ứng mọi nhu cầu học tập nâng cao trình độ và phát triển nguồn nhân lực thuộc các ngành trên cho cộng đồng; là nơi liên kết đào tạo và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào quá trình quản lý và tổ chức sử dụng đất đai, quản lý và bảo vệ môi trường, vào quá trình sản xuất và phục vụ đời sống của xã hội.

1.2 Mục tiêu

          Xây dựng Khoa Tài nguyên môi trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội và các vùng phụ cận…

          - Không ngừng cải tiến nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng với sự phát triển của công nghệ, khoa học kỹ thuật bằng cách phát triển các chương trình đào tạo dựa vào năng lực, từng bước tiếp cận với các chương trình đào tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới.

          - Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp có trình độ chuyên môn vững, có phương pháp quản lý và giảng dạy tiên tiến.

          - Triệt để thực hiện phương pháp giảng dạy mới, phương pháp học tập mới tạo thế chủ động cho người học.

          - Tăng thời lượng thực hành, tăng cường liên kết toàn diện với cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong đào tạo bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, tạo địa bàn và môi trường thực hành và phối hợp giảng dạy trong quá trình đào tạo.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

         - Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản lý đất đai.

         - Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.

         - Nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn.

3. NGÀNH ĐÀO TẠO

3.1 Quản lý đất đai

3.2 Công nghệ kỹ thuật môi trường

4. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

4.1. Bộ máy tổ chức

          1/Trưởng khoa, bí thư chi bộ: Nguyễn Văn Vinh – Th.s Quản lý đất đai

          2/ Chủ tịch công đoàn: Lê Thị Kim Dung – Th.s Quản lý đất đai

          3/ Trợ lý quản lý sinh viên: Ths.Mai Thị Nga

           4/ Trợ lý đào tạo: Ths.Lưu Thị Hồng Trang

4.2. Các bộ môn:

          1/ Bộ môn Quản lý đất đai

               - Trưởng bộ môn: Ths. Phạm Thị Cúc

          2/ Bộ môn Môi trường

               -  Trưởng bộ môn: Ths. Lưu Thị hồng Trang

4.3. Trình độ chuyên môn:

- Giảng viên: 12 người. Trong đó: Nam: 06, Nữ: 06

- Trình độ đội ngũ giảng viên: Thạc sỹ: 10 giảng viên; Cử nhân: 02 giảng viên;

- 01 nhân viên quản lý phòng thí nghiệm trình độ đại học

5. NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

5.1. Kết quả đào tạo

          Khoa TNMT được thành lập trên cơ sở 2 ngành: Ngành QLĐĐ (được thành lập từ năm 1993), ngành CNKTMT (thành lập năm 2009). Cho đến nay Khoa đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hiện các em đang công tác và giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, giáo dục…  thuộc lĩnh vực mà Khoa đào tạo ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

5.2. Nghiên cứu khoa học

          - Nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có ý nghĩa đào tạo ngành nghề và ứng dụng thực tễn

          - Có mối quan hệ hợp tác tốt với nhiều doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước

5.3. Khen thưởng

          + Năm 2000, Được tặng Giấy khen của sở Giáo dục & Đào tạo

          + Năm 2001, Được tặng Giấy khen của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

          + Năm 2003, Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây

          + Năm 2004, Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây

          + Năm 2005, Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”do UBND tỉnh Hà Tây khen thưởng

          + Năm 2005, Chi hội sinh viên khoa được tặng Bằng khen của Trung ương hội sinh viên Việt Nam

          + Năm 2007, Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây

  + Năm 2008, Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" của trường CĐCĐ Hà Tây

  + Năm 2009, Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" của trường CĐCĐ Hà Tây

  + Năm 2010, Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" của trường CĐCĐ Hà Tây

  + Năm 2011, Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" của trường CĐCĐ Hà Tây

  + Năm 2012, Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" do UBND thành phố Hà Nội khen thưởng

  + Năm 2012, Đạt danh hiệu "Tập thể Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc" của trường CĐCĐ Hà Tây

  + Năm 2013, Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" của trường CĐCĐ Hà Tây

  Năm 2013, Đạt danh hiệu "Tập thể Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc" của trường CĐCĐ Hà Tây

  Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015" do UBND thành phố Hà nội khen thưởng

  + Chi bộ khoa Tài nguyên môi trường đạt "Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" Năm 2016, do Đảng ủy trường CĐCĐ Hà Tây khen thưởng