TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

           Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tiền thân là Trại thực hành được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-CĐCĐ, ngày 18/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (sau đây gọi tắt là Trường).

           Tên giao dịch bằng tiếng Anh :

CENTER FOR TECHNOLOGY APPLICATION AND TRANSFER.

          Tên viết tắt bằng tiếng Anh : "CTAT".

          Trung tâm chịu sự quản lý rực tiếp của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, hạch toán phụ thuộc, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định hiện hành của Nhà nước.

          Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm có Giám đốc, Phó giám đốc và số lượng viên chức được biên chế theo quy định của Trường CĐCĐ Hà Tây.

1. Sứ mạng

          Phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để thực hiện phương châm "học đi đôi với hành" nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ một phần nguồn lực cho Nhà trường.

2. Chức năng

           Tổ chức các hoạt động sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác giảng dạy, học tập của sinh viên, học sinh của trường.

3. Nhiệm vụ:

- Là nơi tổ chức và quản lý địa bàn rèn năng lực thực hành của giáo viên và học sinh - sinh viên;

- Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, các đề tài nghiên cứu thí nghiệm, thực nghiệm của trường;

- Xây dựng các mô hình trình diễn, tạo địa bàn đào tạo cho các chuyên ngành;

- Quản lý việc sử dụng đất sản xuất của Nhà trường đúng mục đích, đúng pháp luật, có hiệu quả;

- Mọi hoạt động tài chính, kế toán của đơn vị phải thực hiện đúng qui định của Nhà nước và Nhà trường;

- Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đảm bảo đúng mục đích, đạt hiệu quả.

5. Thành tích đã đạt được:

-   Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 1997, 2007;

-   Nhiều năm được nhận giấy khen của Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tây;

-   Hàng năm đều có giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường;

- Chi bộ: Hàng năm đều đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Công đoàn: Luôn đạt danh hiệu tổ chức Công đoàn tiên tiến suất sắc.

-   Hàng năm 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở.

 6. Một số hình ảnh hoạt động:

TTUDCGCN 2012 1

 Đ/c Hoàng Đức Huế - GĐTT đang theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm giống lúa

 TTUDCGCN 2012 2

Đ/c Trần Thị Nguyệt - Nguyên Chủ tịch công đoàn bộ phận của Trung tâm Đang
đánh giá bông của các giống lúa thí nghiệm
TTUDCGCN 2012 3
Đ/c Nguyễn Tuấn Nam - Giảng viên của Trung tâm
đang theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm các giống ngô

 TTUDCGCN 2012 4

Th.S Đàm Thị Hiền – Giảng viên Khoa KTNN
đang hướng dẫn sinh viên theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm ngô

TTUDCGCN 2012 5

Sinh viên đang theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm các giống ngô

TTUDCGCN 2012 6

Đ/c Hoàng Đức Huế - GĐ Trung tâm cùng Th.s Dương Huy Tú Trưởng phòng Nghiên cứu
của Công ty Giống Cây trồng Miền Nam đang đánh giá thí nghiệm hợp tác khảo nghiệm các giống ngô 

TTUDCGCN 2012 7

Các em sinh viên đang thu hoạch ngô thí nghiệm

TTUDCGCN 2012 8

SV chở sản phẩm thí nghiệm về kho

 TTUDCGCN 2012 9

Đ/c Phạm Xuân Dung - Phó hiệu trưởng đang chỉ đạo SV
thu hoạch thí nghiệm khảo nghiệm các giống sắn mới)

TTUDCGCN 2012 10

Đ/c Phạm Xuân Dung - Phó hiệu trưởng đang giới thiệu
cho đ/c Hưng – Công an TP hà Nội về giống sắn mới

TTUDCGCN 2012 11

GS.TS Đỗ Năng Vịnh - Viện trưởng viện di truyền NN Việt Nam (bên trái) và
GS.TS Mai Thạch Hoành - Chuyên gia cây có củ của Viện KHKTNN Việt Nam (bên phải)
thăm thí nghiệm khảo nghiệm các giống sắn mới tại trường

TTUDCGCN 2012 12

Sinh viên đang thu hoạch thí nghiệm khảo nghiệm các giống sắn mới

TTUDCGCN 2012 13

Cán bộ của Trung tâm đang kiểm tra Bưởi diễn tại vườn quỹ gen của Trường

TTUDCGCN 2012 14

Đ/c Hoàng Đức Huế - GĐTT đang kiểm tra hệ thống tưới cho Bưởi tại vườn quy gen của Trường
TTUDCGCN 2012 15
Đ/c Bù Văn Khoa - Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm
đang tiến làm thí nghiệm ghép nhân giống cây Hồng Xiêm

TTUDCGCN 2012 16

Sinh viên ngành trồng trọt đang theo dõi thí nghiệm về Cà Chua
trên khu Rau sạch của trường

TTUDCGCN 2012 17

Chi bộ kết nạp Đảng cho Đ/c Bùi Văn Khoa

TTUDCGCN 2012 18

Các đồng chí nữ công đoàn viên của Trung tâm đang tham gia
thi nữ công gia chánh nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mừng 8/3

TTUDCGCN 2012 19

  Đ/c Nguyễn Thị Thanh – Công đoàn viên của Trung tâm đang giới thiệu tác phẩm dự thi

TTUDCGCN 2012 20

Đ/c Trần thị Nguyệt – Nguyên chủ tịch công đoàn bộ phận (đứng thứ 2 bên phải)
 nhận phần thưởng hội thi nưc công gia chánh