TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy:

1. NGÀNH XÉT TUYỂN

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

1

Dịch vụ thú y

C640201

A, B

2

Chăn nuôi

C620105

A, B

3

Khoa học cây trồng

C620110

A, B

4

Bảo vệ thực vật

C620112

A, B

5

Lâm nghiệp

C620201

A, B

6

Công nghệ thực phẩm

C540102

A, B

7

Công nghệ sinh học

C420201

A, B

8

Công nghệ sau thu hoạch

C540104

A, B

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A,  A1, B

10

Quản lý đất đai

C850113

A, A1, B

11

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

12

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1, D1

13

Kế toán

C340301

A, A1, D1

14

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1, D1

15

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

16

Kinh doanh nông nghiệp

C620114

A, A1,D1

17

Tiếng Anh

C220201

D1

18

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

19

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

20

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

C510206

A, A1

Ghi chú tổ hợp các môn xét tuyển của từng khối như sau:

Khối A: Toán, Lý, Hóa

Khối B: Toán, Hóa, Sinh

Khối A1: Toán, Lý, tiếng Anh

Khối D1: Toán, Văn, tiếng Anh.

2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đối với thí sinh đăng ký và dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT/BTVH dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây xét tuyển dựa vào các tiêu chí:

-Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-Tiêu chí 2: Đối với thí sinh là học sinh THPT phải đạt hạnh kiểm khá;

-Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển theo từng ngành của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây của 6 học kỳ (toàn khóa học trung học phổ thông) phải đạt 16,5 trở lên.

Áp dụng khoản 4 Điều 17 quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, trường chấp nhận những hồ sơ có tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển theo từng ngành từ 15,0 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển

                       ĐXT =   M1 + M2 + M3  + KV + ĐT

Trong đó:

-         ĐXT là điểm xét tuyển

-         M1, M2, M3 là điểm bình quân của 3 môn của tổ hợp môn xét tuyển trong 6 học kỳ như đã nêu ở Tiêu chí 3 trên;

-         KV là điểm ưu tiên khu vực;

-         ĐT là điểm ưu tiên đối tượng.

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN GỒM CÓ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải về tại đây);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ ưu tiên (nếu có);

4.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN: 

- Đối với phương thức 1: sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Hồ sơ đăng ký, thời gian nhận hồ sơ, hình thức đăng ký, các đợt xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

- Đối với phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông

5. LIÊN HỆ:

Thí sinh nộp hồ sơ tại Ban tuyển sinh – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội.

Liên hệ Ban tuyển sinh: 0433.721.213;